Your address will show here +12 34 56 78
Tarot előrejelzés
Botok V – (Keresztező lap a botok II) 

2020. december 21-27.

A haladás természetes folyamat, lehet gyorsan, lassan, lehet visszafelé. Egy életre koncentrálni nem érdemes, a reinkarnáció mára alaptézis, jóval kevesebben hirdetik “az egyszer élünk” nézetét. A keresztény vallások sem gondolják a megsemmisülést, a túlvilág fogalmát tényként kezelik. Haladni kell szellemi, lelki és fizikai szinten. A haladás az élet velejárója, egy biztos, hogy a végelszámolásnál (halál) nem kerülhetünk a kezdő szint (születés) alá.

Mi várható a héten?

A bak jegyében szigorodnak a szabályok, de a karácsonyi ünnepkör méltóságához “komolyságra” is szükség van. Mindkét lap a botok sorozat tagja, továbbviszik a nyilas tüzét a földies bakba. A tűz elem biztosítja az igazi haladást, intuíciót és a jó értelemben vett tevékeny energiákat. 

A lapok asztrológiai megfeleltetése a Mars, neki köszönhetjük  energiánkat az ünnepek alatt. Vigyáznod kell a túlzásokra, árnyoldal lehet a vitára, veszekedésre való hajlam, bár a Szaturnusz, mint a bak jegy ura, visszavesz a Mars harcias energiáiból. A botok 5-ös Marsa inkább játékossá tesz téged, a botok 2-esé döntések elé állít.

A lapok 2-es és 5-ös számmisztikája fokozza az érzelmi hangoltságot, érzékenyebbé tesznek, de a 2-es sértődékenységet is okozhat. A 2-es igyekszik egyensúlyban tartani a kapcsolatokat, segíti a békés hangulatot, a családi összhangot. Az 5-ös, mint érzelmi központ kiterjeszti a szeretetet, ezzel biztosítja a karácsony áldott békéjét. Az 5-ös felel az önfeledt adás képességéért, az ajándékokért.

A botok 2-es akkor jelenik meg leggyakrabban, ha valamit szeretnél végérvényesen megoldani. Jó beleérző képességgel döntéseken keresztül visz téged a megoldásig. Megkettőzi erődet, amely elég ahhoz, hogy új tevékenységbe kezdj, de ez lehet egy régóta halogatott békülés.

A botok 5-ös hatására a játékosság mellett tiszta lelkülettel és versenyszellemmel állsz mindenhez. Az együttműködés a lap erőssége, amely jól jön a családi harmónia megteremtéséhez.

A két kártya együttes hatása emel téged, tüzes energiáik éppen megfelelőek az ünnepi készülődés izgalmához. Együtt lesz az érzelem (2-es, 5-ös) és a szellemiség (botok tűz megfeleltetése), amely tökéletes egy szeretetteljes családi együttléthez.

0

Tarot előrejelzés
Kardok IX – (Keresztező lap a botok II)

2020. szeptember 28. – október 4.

Sokan úgy hiszik, ha betegek, akkor valami rossz történt, megtámadta őket egy kórokozó, vagy túl sok az életükben a stressz, amiről ők nem tehetnek semmit. Sokszor beszélek a hárításról, a lustaságról, a tudás hiányáról. A hárítás azt jelenti, hogy másokat vagy külső körülményeket teszel felelőssé állapotod miatt. Lustaság alatt azt a visszahúzó erőt értem, amely miatt még arra sem vagy hajlandó, hogy tegyél magadért valamit a siránkozáson és az önsajnálaton kívül. A tudás hiánya nagy hátrány, mert késleltet. Elmarad a tisztánlátás, hiányában nem jössz rá arra, hogy minden betegséged oka te magad vagy.

Mi várható a héten?

A kardok 9-es elakadt teremtést feltételez. Könnyedén bekövetkezhetnek a bevezetőben leírt folyamatok, ha állandóan félünk, sőt még az éjszakai regenerálódás sem sikerül a szinte már kényszeres gondolatok miatt. A folytonos sikertelenség egyik oka lehet a hozzá nem értés. A lap megfeleltetése a Szaturnusz, amely bolygó kedden (29-én) direktbe fordul, így újra ereje teljében kérdez, vizsgáztat. A Mars és a Szaturnusz teremtő fényszöget alkot (kvadrát), amely arra kér, igyekezz mielőbb tisztán látni. A megszokott korlátok, sablonok nem vezetnek sehová.

A botok 2-es asztrológiai párhuzama a jelenleg hátráló Mars. Valószínűleg nem energiák begyűjtésével kell foglalkoznod, hiszen ezek két-ségessé váltak. A szeretet energiáinak egyik lap sem kedvez, ezért ezek áramoltatása csak befelé figyelve, saját utadon lehetséges. Ha továbbra is kifele tekintgetsz, nem jutsz egyről a kettőre.

A kardok 9-es aggodalmai homályosak, félsz valakitől, egy ismeretlentől, pedig logikus elméd működtetése elég lenne a tisztánlátáshoz. Szinte kényszerít az illúziók átlátására, ezért teremtő lap még akkor is, ha negatívnak tűnik. Minden teremtés tetteket feltételez, te sem engedheted meg magadnak a problémáid miatti tétlenséget.

A megbánás semmit sem ér, ha nem haladsz, és csak búslakodsz. Ismerd el legalább önmagadnak a hibádat, majd mielőbb menj tovább! Ne rágódj túl sokáig, mert elszalasztod azt a kevés cselekvési energiát, amelyet a botok 2-es nyújthat. A 9-es számmisztikája célokról, tettekről beszél, de árnyoldalként teljes elszigetelődést jelenthet, bár erős szellemisége mindig rejti a megoldást. A 2-esek a Holdat jelképezik, ezért szeszélyesek, változóak, két-ségesek az általuk leírt események, történések, cselekvések végkimenetele. Megjeleníti az érzelmeket, de többnyire túlzó, negatív formában. Általuk szívesen kötődsz a fizikai világhoz, de közben csak kettősségben vagy képes látni, ahol mindig döntened kell!

A kardok 9-es a kilátástalanság mellett mégis jövőorientált, szeretné, ha túljutnál az akadályokon. A botok 2-es szintén a jövőre figyel, arra kér, ne aggályoskodj, hanem mindent érts meg, ne adj fel semmit!

0

Tarot előrejelzés
Botok II – (Keresztező lap az Igazságszolgáltatás XI)

2019. november 25. – december 1.

Mielőtt bármit cselekednél, először gondolati, elméleti úton kísérletezz! A sikeres bekövetkezések alapvető feltétele a részletes programozás. E nélkül igen kétségessé válnak terveid, több söprögetni valód lesz mint valaha. Amíg nem látsz valamit tisztán, ne kezdj bele akadályokkal teli megvalósításba. A héten a lapok 2-es numerológiája óvatosságra int, hisz a 2-es alapjelentése kétség és nehéz döntés.

Mi várható a héten?

A nyilas uralkodó bolygója a Jupiter dominálja az égboltot. A botok 2-es megfeleltetése Mars a mérleg jegyében. A botok sorozat analóg a tűz elemmel, amely energiát hoz számodra, de mégis úgy érzed, valami hiányzik lényeges feladataid megoldásához. Elméletben látod tennivalóidat, az aktivitáshoz mégis több kellene. Tettrekészség, vállalkozó szellem jellemzi a hetet, bár a gyakorlati megvalósításba hiba csúszhat. Kevés az energia nagy dolgok véghezviteléhez, inkább elméletben játszod le meccseidet.

Az Igazságszolgáltatás a Jupiter egyensúlyra törekvő hajlamát és a Mars tiszta erejét használja megsegítésedre. A mérleg jegyének képisége is megjelenik a kártyán, amely mindig tisztességes megoldásokra késztet téged. Mint keresztező lap nem engedi a botok 2-es távolságtartó magatartását, energiáival támogatja hozzáállásodat. Mindig vannak lehetőségei, bár ezek most inkább szellemi szinten értendők.

Mindkét lap a 2-es számmisztikája. Az Igazságszolgáltatásnak köszönhetően inkább pozitív tartalmakkal számolunk a héten. A 2-es transzcendes értelmezése tehet bölccsé, női minőségét hangsúlyozva pedig megértő anyává.

A héten érdemes terveket szőni, struktúrákat erősíteni. Most kell elméletben felkészülni egy elkövetkező, gyakorlatban gazdag időszakra. Megvan benned minden lehetőség arra, hogy majd elraktározott energiáiddal meggyőzz másokat saját igazadról. Természetesen az új ötletek megvalósítása egyelőre “fejben” történik.

0

Tarot előrejelzés
Botok II – (Keresztező lap a kelyhek III)

2019. május 6-12.

A következő héten a bika 2. és 3. dekádjában a Vénusz mellett szót kér a Merkúr és a Szaturnusz. Érintett lesz a szívünk, az értelmünk, és sorsunkat is éljük. Már tudod, a Szaturnusz mindig átvizsgál, csak akkor emeli fel a zöld tárcsát, ha kifogástalanul teljesítetted feladataidat. A lapok bolygói a Mars, a Vénusz. A Mars kevésbé tudja erőit használni egy Vénusz uralmi időszakban, ezért az energiák helyét a gondolkodás és a kedvező megoldások lehetősége veszi át.

Mi várható a héten?

A botok 2-es figyel a jövőre, van aktivitása, bár egyelőre kedvetlen. Több energiára lenne szükséged, sőt a 2-es számmisztikája kétségekre is utal. A botok sorozat a tűz jelképe, mégsem érzed magad elég motiváltnak. Asztrológiai megfelelője a Mars, amely tüzes bolygó, de a mérleg jegye színezi. Tűz és a mérleg levegőssége, égető döntéseket hoz eléd. Többnyire bele sem fognál a mérlegelésbe, semlegességbe menekülnél, de a keresztező kelyhek 3-as jókedve, öröme kirángat téged az egykedvűségből.

A kelyhek 3-as hálássá tesz mindenért, már nem látod sötéten a főlap által félelmetesnek ítélt jövőt. Életkedvet kapsz, Vénusz analógiája boldog perceket szór hétköznapjaidba. Akkor kerül a lap felszínre, ha stabilak érzéseid, és nem várhatók kilengések. Ígéri kapcsolatod fejlődését, vagy újrarendezi, fejleszti azt. 

A keresztező szembe megy a botok 2-essel, megváltoztatni ugyan nem tudja, de szépen tompítja negatív tartalmait. Véleményeid megvilágítja, félelmeidet redukálja, segíti a tisztánlátást, ezáltal kikényszerítheti a döntéseket ebben az érzelmileg és szellemileg stagnáló időszakban.

A botok sorozat tüzes ugyan, de nincs híjával az érzelmeknek, így a szerelem érzését szintén ennek a sorozatnak köszönhetjük. Most persze nem szerelmet hoz, de látványosan átváltoznak érzéseid a kelyhek 3-as hatására. Bár a botok sorozat jelképezi a tetteket, a 2-es mint legalacsonyabb számozott kisarkánum nem képes az elindulásra. Számmisztikája inkább a földi jelentést hangsúlyozza, és ez jelen esetben korlátoz, passzivitásával hátráltat.

A kelyhek 3-as számmisztikája képes túllátni, javítani, motivációid mederbe terelik, ezzel irányítást adnak a főlap által jövőbe tekintő figyelmednek, valamint eseményeket indíthatnak el. A kelyhek 3-as békülést sürgethet egy veszekedés után, és képessé tesz téged szívből cselekedni.

0

Tarot előrejelzés
Kardok IX – (Keresztező lap a botok II)

2019. április 8-14.

A 9-es számmisztikája mindig bátor tettekről, önbizalomról, valami jó megteremtésének a vágyáról szól. Belső erőt, önállóságot ad, de árnyoldala lehet a túlzott önbizalom miatti elhatárolódás másoktól. Jelen esetben ezzel az oldallal kell számolnod, de ne feledd a 9-es legemelkedettebb tulajdonságai mindig jelen vannak, csak éppen megértésed hiányában képtelenek veled együttműködni.

Mi várható a héten?

A kardok 9-es felteszi neked a kérdést: miért gondoltad, hogy már minden tőled telhetőt megtettél? A kardok sorozat levegőssége és a 9-es számmisztikája ennél a lapnál nem a jól megszokott, elvárt formáját hozza. Az éles, pallérozott elme most inkább az aggodalommal és a vélt problémákkal foglalkozik. A Szaturnusz megfeleltetése félelmeidet fokozza azért, mert tanítását félreérted. A dolgod egyszerűen csak a “sorsbolygó” javítókódjainak felismerése lenne, amely a változtatás kulcsát adja a kezedbe. Ha a tükrözést értenéd, akkor tennéd a dolgod, és nem rettennél vissza a megértés hiányában.

A botok 2-es tűzenergiái sem segítenek, sőt inkább egy belső gyengeséget mutatnak. Ezek is félelmeket hordoznak, mert a lap szívesebben menekül egy letargikus állapotba, mint csinálna valamit. Ezek az energiák nehezen érthetők, mert a kos jegye és a lap is a Mars energiáit hangsúlyozzák. Amúgy a 2-es szám mindig kétes helyzetekről és döntésekről szól.

A 9-es számmisztikájának teremtése a héten sokszor realitások nélküli, téves következtetések talaján áll. Sajnos ez az összes életterületeden jelentkezhet, ezért azt tanácsolom, ne a héten akard megváltani a világot! Furcsa ez a hét, mert nem jelentkezik a lapok által jelképezett levegő- és tűzelem áradása, csak passzivitásodra igyekeznek rámutatni.

A kardok 9-es általában akkor jön elő, amikor bezárkóztál, a botok 2-es meg, amikor halogatod döntéseidet. Mindkét lap elakadásaidra rámutatva igyekszik rajtad segíteni. Arra sarkallnak, hogy a jelenlegi tompaságot megértés általi tettek kövessék.

Igyekezz legalább gondolatban dönteni, ne vetíts előre rémképeket, rángasd ki magad tétlenségedből! Eltemetett ötleteidet ébreszd fel, szerezd vissza hitedet! Tudod, nincs rossz időszak, csak feladatok vannak.

0

Tarot előrejelzés
Botok II – (Keresztező lap a kardok VII)

2019. január 28. – február 3.

A következő héten az első és a második dekád (ikrek) osztozik. Keresztező lapként továbbra is a kardok sorozat dominál, szellemileg mozgat meg téged ebben a téli, lelassult világban. Hosszú távú célod a megértés, a megoldás, majd a feldolgozás. Rá kell jönnöd, hogy fejlődésedhez elengedhetetlenül fontos a mentális blokkok feloldása még akkor is, ha fájdalommal jár. A tranzit égbolt (ahogy most állnak a bolygók) Szaturnusz-Neptunusz szextilje még február közepéig segít feloldani sérelmeidet, csökkenti merevségedet.

Mi várható a héten?

A botok 2-es apátiát jelenthet, a jövőt kémleled mindenfajta meggyőződés és érdeklődés nélkül. Asztrológiai párhuzama az energiát adó Mars a 2-es számmisztikájának köszönhetően most csak elméleti döntésekre késztet. Hiába a botok sorozat tüze, cselekvésekre nem igazán leszel képes, bár lassan jó lenne a tettek mezejére lépned a hezitálás helyett. Választási lehetőségeid a tervek szintjén lesznek, mégis ha teheted, ne kezdj bele semmibe.

A kardok 7-es számmisztikája feltételezi a magadba épített tudást, így “hetedhét ország” határán eldöntheted, hogy továbbmész vagy maradsz. A továbbmenetelen az anyagi világból való kipillantást, látótered kiszélesedését értsd. Megfeleltetése a Merkúr, amely most hazug tartalmakra figyelmeztet, ahol a negatív energiák a főszereplők. Elképzelhető, hogy nem vagy magadhoz őszinte, de érdemes a környezetedben élőket is górcső alá venni.

Ki kéne mozdulni a biztonságot nyújtó nézőpontból! Ezt a legkönnyebben úgy teheted meg, ha a botok és a Mars tűzenergiáját érzelmeid megélésére használod. A Szaturnusz, Uránusz, Merkúr (a 2. dekád, az ikrek ura) hármasa nem a legideálisabb egy energia hiányos időszakban. Persze továbbfejlődni csak nehéz terepen tudsz, mert a könnyű helyzetek nem sarkallnak cselekvésre.

A keresztező felhívja a figyelmedet arra, hogy nem haladhatsz érdekek mezsgyéjén, mert a Szaturnusz mindig visszakérdez. Addig ismételtet, amíg meg nem tanulod, hogy a kárörvendés, a praktikák nem vezetnek sehová.

Nagyobb a valószínűsége olyan helyzetnek, amikor közömbös helyzetedből egy munkahelyi vagy párkapcsolati támadás billent ki téged. Ilyenkor használd a levegős kardok helyzetmegoldó képességét. A “hamis Merkúrt” könnyen lebuktathatod éles logikáddal, ha használod a 7-es numerológiai jelentését, az e világi, már megszerzett tudásod.

0

Tarot előrejelzés
Botok II – (Keresztező lap a botok VIII)

2018. augusztus 20-26.

Annyi hit, ahány ember. Az intézményesített vallások hívei szintén egyéni elgondolásokkal bírnak, hisz mindenkiben másképp csapódnak ki az elhangzottak és tanultak esszenciái. Természetesen minden irányzat hit kérdése, még a materialista világkép is. Kevés a bizonyosság, így mindenkinek azt javaslom, hogy támaszkodjon önmagára. Fejlődésed nem nélkülözheti az állandó tanulást.

Mi várható a héten?

Elköszön tőlünk az oroszlán, átadva helyét a szűz csillagkép energiáinak. A hét elején a Nap és a Mars, hétvégén a Merkúr regnál. Mindkét lap az oroszlán állatöv energiáit erősíti, így csütörtökig eseménydús időszakra számíthatsz. A botok sorozat a tűz energiáit végsőkig fokozhatja, de szerencsére a 2-es és a 8-as numerológiai jelentései érzelmi területre koncentrálnak.

A szűz jegy földdel kapcsolatos párhuzama lehetőséget nyújthat a botok kettes pozitív árnyoldalának, amely jelen esetben a stabilizálás. A hét elején a lap asztrológiai megfeleltetése a Mars cselekvési kényszerét hangsúlyozza és ez éppen ellentétes a hétvégi erőkkel.

A keresztező botok 8-as az időt hozza előtérbe, jelezve, hogy valami közvetlenül előtted áll, már nem kell sokáig várni az elindulásra. Hasonlít ez a várakozás boldogító pillanataira, de ellentétes jelentése lehet a vihar előtti csend megtapasztalása a főlap két-sége (2-es számmisztika) miatt. Mutathat hirtelen előrehaladásodra, de elhamarkodott, megfontolatlan döntéseidre is.

A hét lapjának sokszor letargikus epizódjait feloldhatod, ha merkúri elméleteidet tettekre váltod. Ki kéne mozdulnod vélt páncélod védelméből, amihez a keresztező most a teljes változtatás lehetőségét adja. Persze ez csak úgy lehetséges, ha figyelsz önmagad igényeire, és kirángatod azokat árnyékodból a fényre.

A botok 2-esnél ritkán értelmezik a jövő történéseitől való félelmeket, pedig passzivitásának hátterét képezik. Praktikák kialakítását sugallhatja, ilyen lehet a szándéknélküliség kifelé mutatása mindaddig, amíg bele nem erősödsz terved elindításába.

0

Tarot előrejelzés

Botok II – (Keresztező lap az érmék királya)
  
2017. május 8-14.

Normális törekvés a kommunikációban (pszichológusi kapcsolat, kártyavetés, horoszkópelemzés stb.) a másik ember emelése, segítése, ahol mégsem adjuk a kereső szájába a választ. Egyértelműen negatív helyzeteket sem lehet csak rosszként szemlélni. Bár már tudod, hogy hasított világunkban rossz nélkül nem történik semmi, de te csak továbbra is heverészel, bambulsz, egyszóval nem fejlődsz. A jó csak van, motivációja szinte semmi. Persze nem biztatlak arra, hogy vágyd a rosszat, de hidd el, a benne rejlő hatalmas energiák fognak téged igazán előrerepíteni.


Mi várható a héten?


Az első két napban még a bika 2. dekádjának szűz Merkúr energiái dominálnak, de a többi öt napban a 3. dekád bak Szaturnusza veszi át a karmesteri pálcát. Természetesen a botok 2-es átalakítja az asztrológiai térképet, néha annyira, hogy rá sem ismerünk. Most viszont nem így van, mert passzivitása és semlegessége analóg a bika időszakának olykor energiahiányos leírásával.


A képen látható férfi aktívnak nem mondható, mereng, de a 2-es számmisztikája jelzi az érzelmi két-ségeket. A botok sorozat elevensége azonban tetterőt is rejthet, így könnyítve neked ebben a kissé betokosodott időszakban. A kettes a dualitás megtestesítője, olyan mint a Hold. Várhatóan választhatsz az ilyen vagy olyan, az így vagy úgy lehetősége között, és ez itt nagy segítség.

A keresztező érmék királya összecseng az égbolttal, hisz asztrológiai megfelelője a bika jegyében uralkodó Nap, amely gyarapodást, megvalósulást hozhat életedbe még akkor is, ha a keresztező megvalósulási aránya 1/6.

A 2-es billenése mindig bevonzza az egyensúlyba hozás lehetőségét. Úgy vélem, a választás a tied, és ez egy távoli jövőből visszanézve válik értékelhetővé számodra. Választhatsz a további halogatás valamint az azonnali cselekvés között, amelyre esélyt kapsz az érmék királyától.


Ki kéne végre mozdulnod biztonságosnak vélt valóságodból, már csak azért is, mert egyáltalán nem élvezed. Érzelmes börtönödből lépj a tettek mezejére, és meglátod a siker sem marad el. Az is nagy segítség, ha mindezt gondolatban teszed, mert a tudati munka szintén rávilágít lehetőségekre, miközben felrezegteti egész valódat.

0

Tarot előrejelzés
Botok II

2016. augusztus 22-28.

Az asztrológiai térképet nem hagyhatjuk figyelmen kívül, de higgyétek el a kihúzott kártya sokat változtat az alapon, és sokszor átveszi a dominanciát. Ez történhet kellemesen, de az is előfordulhat, hogy a kártya szembe megy mindennel. Ne feledjétek a tarot lap is az önvalót segíti a megismerésben, a “ki vagyok én-t”.

Mi várható a héten?

Az első két napban még az oroszlán 3. dekádjának energiáit élvezhetjük, habár egyre kisebb intenzitással. A következő öt nap már erős szűz jellemzőkkel bír. A váltások előtt a jegyek jellemzői csökkennek, sőt itt rásegít erre a 2-es tarot lap is számmisztikailag, mert a kettesek sokszor lassítanak. Azért itt a csökkenés mégsem jelentős, mert a botok sorozat tüze analóg az oroszlánnal.

A 2-es szám érzelmeket generál (hasadt világunkban női, anyai minőségként értelmezik), és ezzel egész héten számolnunk kell a jegyváltástól függetlenül. A botok áradó minősége is mindig tartalmaz érzelmeket. Úgy tűnik érzéseknek nem lesz sok híja, de ezek kettősek, kétesek lehetnek.

 A képen egy férfit látunk, akin kedvetlenség, sőt letargia érződik. A múltba néz, talán onnan vár biztatást, segítséget. A jelen nem foglalkoztatja, pedig az élet ott zajlik. Szinte tudjuk, valami nincs vele rendben, fél a mától, nem néz szembe a teendőkkel.

Én ennek ellenére mégis azt mondom, félnetek nem kell, már csak azért sem, mert a szűz uralkodó bolygója a Merkúr segít a megérzéseiteket, ötleteiteket tettekké alakítani. Lehet, hogy a közérzeted nem lesz a csúcson, de az erős szűz hatás tisztánlátást hoz, így rájössz, nincs kézzel fogható oka a bágyadtságnak.

Belekezdhettek a héten mentális belső tisztításba. Nézzetek szembe önmagatokkal, ne gyártsatok további félelmeket! Formáljatok végre stabil véleményt, meglátjátok ezt tettek követik, és a siker sem marad el!

0