Your address will show here +12 34 56 78
Tarot előrejelzés
Főpap V – (Keresztező lap a botok királynője)


2021. december 27. – január 2.


A húzott lapok a hit és a spiritualitás témáit feszegetik. A mai ember már eltávolodott környezetétől, a természettől és sajnos önmagától is. A hit csak a valamiben hinni szintjén jelentkezik, ködös, már nincs ereje. A spiritualitást általában a szeretet nyálas formáiban, vicces pamfletekben, különböző “izmusokban” tálalják, amelyhez nem tartozik mélység. A hit és a spiritualitás említésekor az emberek tömegei nem éreznek semmit, inkább elfordulnak, rosszabb esetben kinevetnek. Pedig hit és spiritualitás nélkül kilátástalanság, szomorú, érthetetlen halál és a “csak egyszer élünk” marad, amelyek semmivel sem kecsegtetnek. Fel kell végre fogni, az ember nem csak test, nem ér véget a bőre felszínén. A tudomány segítségünkre siet, rengeteg felfedezés igazol minket, csak utána kéne nézni.


Mi várható a héten?


A nyilas 1. és 2. dekádjában (Kos) a Jupiter és a Mars (a Kos ura) a hitedet, tudásodat veszi célba különböző kérdésekkel. Hiszed, vagy csak tudod; összhangban vagy-e a természettel; teszel-e a belső hitedért?


A Főpap hite felülmúlhatatlan, és te most ezekkel az energiákkal rendelkezhetsz. Be kéne teljesíteni vállalt feladataidat, ha már az alak ruháján egy fehér, megérkezett kereszt látszik. A felfelé mutató két kéz a fentről elérhető tudásra, égi segítségre utal. Az alak lábai előtt heverő két kulcs az elérhető, továbbadható tudást szimbolizálja.


A botok királynője birtokolja a spirituális tudást, hiszen fekete macskája jártasságot mutat az okkult tudományokban. A királynő kezében lévő napraforgó Nap szimbólum, az átlagosnál nagyobb rálátást ad a téged leginkább érdeklő területeken. Most van esélyed foglalkozni bármivel úgy, hogy fejlődés és tanulság legyen a jutalmad. Jó képességeit köszönheti a vizes Holdnak, amely asztrológiai párhuzama, és az univerzális, tüzes botok sorozatnak, amely az érzelmeket és a szellemiséget is képes maximumon működtetni.


A Főpap mélysége életszeretetben és a mindenhez való, pozitív hozzáállásban nyilvánul meg. A bizalom energiáival telít ebben az ünnepi, pihenést vágyó időszakban. Érdemes a Főpap védő energiáira támaszkodnod, mert így meggyőző lehetsz mások számára anélkül, hogy ítélkeznél. Szeretete olyan mint a tűz, képes kiégetni bensődből minden elakadást, tovább vezetve téged megírt utadon.


A botok királynőjének legnagyobb erénye az együttérzés képessége, amelyre igazán nagy szükséged lehet ebben a fényszegény decemberben. Megértővé, érdeklődővé válhatsz általa, amely őszinte és nem képmutató. A nőket bájjal telíti, férfiaknál a kommunikáció könnyedebbé, önkifejezőbbé, mások számára élvezhetőbbé válik.


A két lap együtt hírnöke lehet egy új világnak, ahol nem létezik a jó és rossz ítélete, mert egy mélyebben lévő szeretet szintről már te sem akarsz állandóan megkülönböztetni. A botok királynője érzékenyít, így a Főpap hitvallása értékké válik, és soha többé nem lesz dogma.
0

Neked írtuk
A táltosság, a hit és az ősiség

Természetesen csak gondolatokat írok a teljesség igénye nélkül. Biztos van teljesség, de nem hiszem, hogy égi segítség nélkül bárki is rálátna. Viszont ha valaki égi segítséget említ, hitetlenkedéssel és azonnali kirekesztéssel találja magát szemben. Sok nevet említhetnék, akiket szívesen hallgattam, olvastam, hittem, de szomorú, hogy a legtöbbször ők is szembemennek egymással. Persze ezzel sincs baj, csak sokszor ezek a nézeteltérések átváltanak gyűlölködésbe, a másik szapulásába. (El kell fogadnunk, ilyen a világ, és azt is, mi tettük ilyenné. Valószínűleg erre van szükségünk a gyorsabb haladáshoz.) A magyar ősvallások az egyéni útra és felelősségre építettek. A magyar vagy akármilyen (pl. dél-amerikai) táltosság nem mindig volt látható, volt rejteki is, és valószínűleg ma is az (vagyis ebben a téridőben érzékszerveinkkel nem racionalizálható). El kéne felejtened végre, hogy nem csak az létezik, amit látsz!

Büün vallásunk – a kilenc bűvölet vallása – ősiségét illetően is nagy a szórás, vannak, akik akár több tízezer évről beszélnek. A lényeg, hogy büün vallásunk mindig az egyén szabadságát védte és hangsúlyozta, így érthetően nem volt megfelelő egy hierarchikus állam (nevezzük akárhogy) berendezkedésének.  Hamar háttérbe szorult a felülről irányított vallásokkal (zoroasztrizmus, zarathuszrizmus, manicheizmus, szeredásság stb.) szemben, és itt nem az isteni irányítottságra gondolok. Ez a magyar ősvallás a világot állandó változásban és mozgásban lévő energiaként képzeli el, amely energiaformákként megjelenik, alakot ölt és nem veszik el.

Az ősistenség vagy első isten neve Tengrit, Yotengrit vagy Tengri. Egyértelműen megjelenik benne tenger szavunk, amely a végtelenséget szimbolizálja, tengernyiként viszont sokat jelent. Két duális istene Ukkó (istenasszony) és Gönüz (férfiisten).

A táltosok tevékenységéből legtöbbet a néphagyomány őrzött meg a Rábaközben. Kiszely István írja: „a sámánizmusnak nincs köze a táltossághoz, mert nem rendelkezik egységes ideológiával, nincs teológiája…  őseinknek a természettudományokban járatos, tudós, gyógyító papjaik – táltosaik – voltak. A táltoshoz hozzátartozik a tudás, a másikról való gondoskodás (gyógyítás), a természetfölötti erők (gyógyfüvek, sugárzások stb.) felismerése és használata. A gyógyítást végző tudós és a varázslatot űzni akaró sámán között óriási a különbség.” Aki többet szeretne tudni táltosainkról és ősvallásunkról, olvassa el Máté Imre Yotengrit című könyvét.

0

Neked írtuk
Képzelet nélkül nem megy!

Nem tévesztendő össze a hivatalos nagy egyházak által sugallt hittel. Szerintem a vallások hite mára torzult, más mint kialakulásukkor. Nélkülözi a szabad elmélkedést, mindent el kell fogadnod az állításokból, semmit nem kérdőjelezhetsz meg még akkor sem, ha bizonyítékokat tudsz felhozni ellene. Érezzük, itt valami sántít, a hit ennél több!

Az elmém -mint ego létrehozó-, kétféleképpen működhet, elmélkedhet vagy gondolkodhat. Az elmélkedés természetes működése lenne, de a gondolkodással jobban sakkban tart, mert abba már beépítheti a félelmet. Ez egy ördögi kör, mert a félelemmel elzár az önvalómtól (tenmagam, felsőbb én, self, öntudat stb. – mindenki másképp beszél róla, de itt most nem vitatkozni szeretnénk, hanem megegyezni), amely a testen túli megértésért felelős. (Mára a fizika is több dimenziót ismer, a kínai medicina és a kvantumfizika meg bizonyítja, nem érhetsz véget a tested felületén.)

Az elme működéshez mindig társul érzés. Minden épeszű ember különbséget tud tenni az érzései között. Az érzéseket figyelve eldönthetjük tegyünk valamit vagy ne tegyük, elmélkedjünk tovább vagy hagyjuk abba. Az energiapályán még mindig nem érkeztünk el a hitig, a továbbhaladáshoz több kell az érzéseknél, és ez a vágy, amely már a képzeletet is feltételezi. Ha KÉPtelen vagyok valamire, az azt jelenti, hogy a vágy megrekedt az érzés szintjén, vagyis nem jutott több energiához.

Ha KÉPes vagyok, sikerült az energiabevitel, megvan a vágyam és a kép segít bekapcsolni egy kis plusz energiát az akaratot. Most érthetjük meg igazán, csak önmagában az akarat alsó szintű akarás marad. Az igazi akarás nem nélkülözheti az érzést, a vágyat és a képzeletet sem. Ha az összes lépcsőfok megvan, akkor stabil és erős lesz a hitünk, ezek hiányában vakhit marad.

0