Your address will show here +12 34 56 78
Tarot előrejelzés
Főpapnő II – (Keresztező lap a kardok X)


2021. június 14-20.


A gondolat megvalósító ereje mindenki számára ismert, de képalkotás nélkül nem tudsz teremtést indítani. Szükséged van igazi hajtóerőre, ami nem más mint a vágy, amely egy igen fontos lelki energia. Vágyadnak és belső képi látásodnak eredménye az imagináció, segítségével juthatsz el egy tervezett cél felé. Az imagináció koncentrációhoz nem kapcsolódik, hisz a koncentráció az elméd gyakoroltatása, amellyel az akaratodat fejlesztheted. Ha változni, változtatni, fejlődni szeretnél, akkor szükséged lesz gyakorlásra. Önmagadat figyelve, akarati “izomzatot” növelve juthatsz el a mágia előszobájába.


Mi várható a héten?


A Főpapnő biztosan ül a trónján, neked is azt sugallva, nem kell sietned, néha érdemes várni egy belső hangra, az intuícióra. A lap szimbólumai (Neptunusz korona a fején és a Hold a lábánál) a női oldalt erősítik benned, még akkor is, ha férfi vagy. A bevezetőben említett imagináció egyben a Főpapnő titka, aki téged kiváló beleérző képességgel ruház fel. A hét elején kialakuló Neptunusz Nap kvadrát segíti a meditációt és a képalkotást. A Főpapnő asztrológiai megfeleltetése a Hold. A Hold rejtett érzelmeidet jelképezi, azt a beleérző készséget, amely csak kevesek sajátja.


A keresztező kardok 10-es nem megy sehova, elakadt gondolatai a földre terítették. A legritkább esetben jelent külső támadást, most sem arról van szó. Valószínűleg állandóan agyalsz, a szívedet nem használod, féloldalassá válsz, mintha csak egy kezed vagy egy lábad lenne. A félelemnek szintén jut hely ott, ahol nem a szív szeretete a fő hajtóerő, hanem az elme állandó kavarása. Jelenleg az ikrek 3. dekádjában a Merkúr uralma is a féloldali működést segíti, de a 3. dekád (vízöntő) Szaturnusz és Uránusz párhuzama sem igazán foglalkozik a megérzésekkel és a vágyakkal.


A Főpapnő tudása (Tóra az ölében) nyilvánvaló, de azt a sejtések és ráérzések állandó folyamatosságával bővíti. Egyértelműen érezheted a kapcsolatot olyan világokkal, amelyek eddig rejtve voltak előtted, persze ehhez nélkülözhetetlen a fokozatos fejlődés.


Érdekes a 2-es és 1-es számmisztikájának együttléte (10=1+0=1), hiszen reprezentálják a fizikai dimenziót, az anyagi fejlődést és rálátást, valamint az érzelmi és anyagi teremtés képességét!


A kardok 10-est bár a halálhoz is hasonlítják, szinte sosem jelzi valakinek a halálát, sokkal inkább valaminek a lezárását jelenti, amely sokszor félelemmel terhes.


Az igazi tanulság a héten az, hogy a botok 10-es képes veled megértetni valaminek a végét, vagy elvesztését, miközben a Főpapnő ösztöneivel feltárja szíved mélységeit és feltölti az életben tartó, elfogadó szeretettel!
0

Tarot előrejelzés
Kardok X – (Keresztező lap az Akasztott ember XII)

2020. június 8-14.

Az elvárások az elmédben megszületett tévképzetek. Másokhoz viszonyítva mindig egy felsőbb pozíciót jelöl, aminek nincs alapja. Például adtál, mert kértek, de mégis elvárod az állandó hálát, a köszönöm nem volt elég. Pedig lett volna lehetőséged nemet mondani, de ha már adtál, akkor ne méricskélj. Ez olyan, mint az adok-kapok viszony, sosincs vége. Ez csak egy példa volt, mégis úgy látom zsigerből cselekszünk így, mert a beleérző képességünk igencsak fejletlen, és szeretjük magunkat többnek képzelni másoknál.

Mi várható a héten?

A bevezető példája ugyanúgy elakadást jelöl, ahogy a lapoknál látjuk. A kardok 10-est nagyon sok szerző negatívnak tünteti fel. Ezzel nem is lenne baj, de ők a negatív alatt nem a rossz energiáinak cselekvésre, megértésre serkentő hatását értik, hanem valaminek a befejeződését sugallják, ahol a beavatkozásra nincs sok esélyed.

A kardok 10-es számmisztikája az egységet, a sorsot és a teremtést szimbolizálja. Itt egy teremtésed okozta elakadásról van szó, amely azt kéri tőled, hogy értékeld át az eddigi tudásod. Minden megtorpanás látszólagos, mert csak anyagi testben és csak a fizikai dimenzióban történhet meg. A lélek és a szellem köszöni jól van, de rájuk van szükség ahhoz, hogy átértékeld tetteidet. A tudásod kevés volt, de az is lehet, hogy szemléletet kéne váltanod.

A kardok 10-es csak látszólagosan van földhöz szögezve (kardokkal), szellemisége igen aktív. Ez egy kívülről nem látszó, rejteki út, és ha jól kezded értelmedet használni, nagy ívet futhatsz be a megértés terén. Árnyoldali jelentésként lehet rosszra is használni, ilyenek az elárulás, kibeszélés, valamint a bevezetőben említett elvárás.

Az Akasztott ember pozitúrája igazi jóga, koncentrál nyitott szemmel. Átszellemült meditáció, félelemnek még csak jele sem látszik a lapon ábrázolt alakon. 12-es számmisztikája utal az asztrológia jegyeire és házaira, amelyek a világ ismeretét feltételezik veled kapcsolatban. Számodra is adott a cél, láss rá a világra, amely tanulás és megértés nélkül nem fog menni.

Az Akasztott ember tartalmazza a fizikai dimenzió számait, amelyek az 1, 2 és a 3 (1+2). Ő szintén fizikai elakadást mutat, viszont szelleme neki is aktív. A vágyaknak itt nincs helye, mert azok csak üzemanyagként működnek tervezés nélkül.

Mindkét lap azt kéri tőled, hogy várakozz, mert a sürgetés, sietés, kapkodás most nem jár sikerrel.

0

Tarot előrejelzés
Uralkodó V – (Keresztező lap a kardok X)

2019. június 17-23.

Az Uralkodó mint rang, méltóság ma már csak férfit jelöl, de ez nem volt mindig így. Igei alakja sem tesz különbséget férfi és nő között, mert például a Vénusz (női minőség) lehet URA a bikának és a mérlegnek. Az uralkodás általában negatív minőség, még akkor is, ha gyarapodás, megerősödés az eredménye. Az uralkodás tömegek alárendeltségét feltételezi, amely nem egyeztethető össze az emberek szigorúan egyéni fejlődésével. Persze tűnhet úgy, hogy sokan együtt haladnak, de hidd el, ez csak látszat.

Mi várható a héten?

Az elkövetkező időszakról már sokan nyilatkoztak, 2019 legnehezebb hetét vetítették elénk. Az égbolton főszereplők és a nehézségek okozói a Mars, Merkúr, Szaturnusz, Plútó (Mars-Merkúr szemben áll Szaturnusz-Plútó). Vagyis csinálnám, de nem lehet, akarom, de veszélyes. A jegyek nem egyeznek, mert a nyugati szerint rák-bak tengely, a védikus szerint nyilas-ikrek tengely az érintett. De nézzük a kártyákat.

Az Uralkodó a Napot hangsúlyozza, vagyis jól látsz a világban. A bak jegyével is analóg, így a Szaturnusz sem mellőzhető, struktúrát, irányultságot, feszességet hoz a mindennapjaidba. Megjeleníti függetlenségre való törekvésedet, amelyhez el kéne engedni a merevséget. Igazán akkor csinálod jól, ha a korlátozást nem másokon, hanem magadon gyakorlod önfegyelmezés formájában. Felelősséget érzel, ezért józanul és fegyelmezetten cselekszel.

Az Uralkodó mindig kreatív. A trónon kosfejek láthatók, és ez bizony marsikus energiákat jelent. A piros ruha és piros háttér gyökércsakrád stabilitását, de beszorított helyzetben viszont agresszív viselkedését mutatja. Érdemes elmélkedned azon, hogy milyen a viszonyod az uralkodni vágyással, vagy bírod-e, amikor uralkodnak rajtad.

A kardok 10-es megdöbbentő azonosságot mutat az égbolttal Mars, Szaturnusz analógiáján keresztül. A lapra tekintve inkább a Szaturnusz győzedelmessége várható, hisz egy mozdulatlan ember hever előttünk. A lap utalhat valaminek az erőszakos befejezésére, váratlan megszűnésére (pl. munkahely). A 10-es számmisztikája küzdelmeket ígér, a Plútó száma, amely leválaszt minden feleslegest.

Számomra a két lap együttes üzenete a hétre: ne most kezdj el tevékenykedni, erőidet használd önfejlesztésre, a marsi energiákkal indulj egy belső utazásra, gyere rá hibákra! Mozdulatlan helyzetedben merkúri energiáiddal elemezz, tervezz, hogy a hét elmúltával “valódi” munkákba kezdhess!

0

Tarot előrejelzés
Botok ásza – (Keresztező lap a kardok X)

2019. március 18-24.

A keresztező lapok vagy segítenek, vagy akadályoznak. Ez elemi minőségüktől, numerológiai jelentésüktől és szimbológiájuktól függ. Ne feledd a keresztező sosem győzheti le a hét lapját. Jelen esetben nehézségeket gördít eléd, de szerencsére hatásfoka csak negyede a botok ászának.

Mi várható a héten?

A botok ásza ellát a héten elegendő energiával (tűz), meleggel, tavasszal, aktivitással. A lap emlékeztet Agni-ra, a hinduizmus tűz istenére (az “orléans-i szűz” is az agni máglyáján vált Szent Johannává). A botok sorozat tüze tisztít, kreatívvá, tettre késszé tesz. Sajnos negatív oldalával is számolnod kell, amely a kitartás hiánya. Analógiát mutat a kos jegyével, így ad kellő erőt az elinduláshoz életed bármely területén.

Az ászok a Napot mutatják, számmisztikájuk az 1-es, amely lelkesedéssel és reménnyel tölt el. A botok ászának bolygó párhuzama még a Mars, energiáidat felfokozza, kockázatvállalást és sokszor türelmetlenséget ad neked. Kapcsolatodban érzelmeket, lobbanékonyságot gerjeszt, lehetnek összeszólalkozások, de végkimenetelük mindig pozitív. Dinamizmusban nem lesz hiány, ha egyedül élsz, a lap kalandot ígér.

A kardok 10-es ellenlábasként lép fel. A kardok sorozat a levegő elemét jelképezi. Jelen esetben az elme, ego árnyékos oldalát, sokszor romboló ténykedését mutatja. A főlap és a keresztező sorozatát nézve áradó elemeket jelképez, így együtt nem okoznak belső feszültséget. Mégis nehéz lesz megélni a mennék, de valami visszahúz érzését. Végre elkezdenél valamit, de a körülötted lévők nem engedik.

Mindezek ellenére cselekvésre biztatlak. Mindkét lap 1-es számmisztikája teremtést mutat. Az egyik a belső tüzet, a másik a szellemiség hatalmát képviseli. Ha sikerül fejlődnöd előbb-utóbb minden teremtésed tudatossá válik. Egy biztos, a törvények nem áthághatók (ne az emberi törvényekre értsd!), minden esetben figyelned kell célod tisztaságát.

A keresztező kardok 10-es csak hátráltatni akar, de nem tehet másként, ugyanis bolygóanalógiája a Mars és a Szaturnusz. Az egyik erőszakosság, a másik a sors visszakérdezése, hogy mindent megtettél-e, amit lehetett. Megnyugtatásként azt tanácsolom, ha vágyaid tiszták, nem önösek, nem sértenek másokat, akkor használd a botok ásza nyújtotta hatalmas kreatív erőt, amely sokszor intuíciódat sem nélkülözi.

0

Tarot előrejelzés
Erő VIII – (Keresztező lap a kardok X)

2019. február 11-17.

Szaturnusz-Hold együttállással kezdünk február 11-én hajnalban, amely tiszta égboltnál látható lesz. Mars-Uránusz együttállás (konjunkció) hat ránk a héten, feszültek lehetünk, sokszor idegesen, megfontolatlanul cselekszünk.

Mi várható a héten?

Azért kezdtem az égbolttal, mert a keresztező lap asztrológiai megfeleltetése a Mars és a Szaturnusz. A Mars a kosban tartózkodik (saját jegye) az Uránusszal karöltve sokszor óvatlanná téve téged. A kardok 10-es logikai területre visz, erős akaratot, sőt sokszor erőszakosságot hozva.

Az Erő lapja az oroszlán jegyét szimbolizálja, de nőt ábrázolva. Pont az erőszakosság nem jellemző rá, mindent szelíden, szinte varázsolva szeretne veled elvégeztetni. A győzelem biztos, a lapon a női mágus feje felett (koronacsakra) lévő végtelen jele az örök életet szimbolizálja. Az oroszlán vöröse a földi energiákat, vágyakat (gyökércsakra) az erős sárga háttér a Nap tudatosságát, az alak fehér ruhája a tisztaságot jeleníti meg. Legfőbb üzenete, ha van akaratod és bölcsességed, felülemelkedhetsz vágyaidon, győzhetsz az oroszlán felett.

Szerencsére az Erő nagyarkánumát nem tudja egy kardok 10-es megingatni, már sokszor megbeszéltük, a keresztező nem kerekedhet felül a főlapon, és legfeljebb csak 25 % hatásfokkal gazdálkodhat. Persze a kardok 10-es kellemetlenkedhet, félelmeket gerjeszthet benned. Arra is rámutathat, hogy feleslegesen küzdesz, vagy ki kéne mozdulnod egy rossz kapcsolatból. A Halál lapjának kisarkánumaként súlyos élettapasztalatokat mutathat. Legfontosabb tanítása, hogy ne ragaszkodj vesztes helyzetekhez, gyakorold az elengedést. Hétfőtől kezdve a Merkúr a halakba lép, ahol esésben van, és tovább nehezíti a tiszta gondolkodást.

Az Erő 8-as számmisztikája pozitív arcát mutatja, szeretné veled az egyensúlyt megtartatni. Pozitív változást mutat, amelyet a Szaturnusz generál. Nem használ kényszert, akaratot, csak úgy teremt. Szaturnusz analógiája nem más, mint “égi törvénykezés”.

A 10-es küzdésre sarkall, a Plútó uralma alatt áll, amely lenyes minden kinövést, semmit sem tűr abból, ami felesleges. Új irányt is mutathat, bár a kardok 10-es akaratossága miatt ezt nehezen láthatod.

Bízz magadban, bár előfordulhatnak nehézségek, váratlan helyzetek, az Erő lapjának életigenlése mindenek fölött áll! Értsd meg helyzetedet, gyakorold a gondolati erőszakmentességet!

0

Tarot előrejelzés
Kelyhek VI – (Keresztező lap a kardok X)

2019. január 21-27.

A hét a vízöntőben telik Szaturnusz és Uránusz uralommal. Teljes holdfogyatkozással kezdünk, amely a kora reggeli órákban lesz látható Magyarországról. A következő teljes holdfogyatkozásra több mint 3 évet kell várnunk. A fogyatkozás erős érzelmi hatásokat válthat ki, de mivel a Szaturnusz is érintett biztosan számíthatsz egy belső takarításra, szinte zsigereidből jövő szembesítésre.

Mi várható a héten?

A két uralkodó bolygó (Szaturnusz, Uránusz) előre mozog (direkt) az égbolton, persze mindig előre mozognak, csak többször a Földről úgy látszik, mintha hátrálnának. A hét lapja a kelyhek 6-os – amelynek asztrológiai megfeleltetése a Hold – igencsak erősíti érzelmeinket, emócióinkat. Jelenti a múltat is, így nem kerülheted el a fel nem dolgozott érzelmeiddel kapcsolatos foglalkozást. Előjönnek emlékek, de ezek tisztításának sikerét a keresztező lap megkérdőjelezheti. Az Uránusz a jövőről, az átalakulásról és belsőd aktiválásáról beszél.

A kardok 10-es analógiája a Mars és a Szaturnusz. Biztos lehetsz abban, hogy a Szaturnusz visszakérdez, most a főlap érzelmi hozzáállását vizsgáztatja. Megkérdezi, mit éreztél, hogy dolgoztad föl, ma is így tennéd-e? Átvilágítja ítéleteidet, megvizsgálja bírálataidat, persze mindezt a tisztánlátásod segítése miatt teszi. A kardok 10-es támogat a görcsösség oldásában, a “veszett fejsze nyele” elengedésében. Mindent el kell fogadnod, ha már megtetted vagy előidézted, csak aztán próbáld meg átértékelni is.

A 6-os numerológiája mindig pozitív felhanggal, a “jobban alakult a vártnál” végkimenetellel kecsegtet téged. Szintén jelent belső munkát, a hat-ásokat rendszerezned és feldolgoznod (megemésztened) kell. A 6-os szellemi hozzáállását a kardok elemi minősége is segíti.

A kardok 10-es mutathat kellemetlen helyzetet, de a főlap múltra hangoltsága előhozza a régi időkből a már jól bevált megoldást.

Arra hívja még fel a figyelmedet, hogy időben hagyd abba az elveszett ügyekért való küzdelmet.

A kelyhek 6-os egyensúlyt ugyan nem ígér, de rávezet arra, hogy ne csak a múltból hozz elő sémákat, hanem a jelenben találd meg a megoldókulcsokat.

0

Tarot előrejelzés
Kardok királynője – (Keresztező lap a kardok X)

2017. január 9-15.

Az asztrológiai előrejelzések használják a tranzitokat (bolygóátvonulás a radixon), ezzel szemben a kártyavetésnél a lapok (asztrológiai megfeleltetése, számmisztikája, elemrendszere és szimbólumai), valamint az adott időszak asztrológiai helyzete (jelen esetben az állatövi jegy és dekádjai, az uralkodó és néha az erőben lévő bolygó) bőven elég az alapos vizsgálódáshoz.

Mi várható a héten?

A hét eleje még a bika 2. dekádjában telik, ahol a Szaturnusz mellett a Vénusz is szerepet kap, így képes enyhíteni a kardok királynője túl elmés napjait. Ne feledd mégiscsak királynő (a királynők vízlapok), tehát a kardok levegőssége (elme, tudat analógiája) mellett a víz minőség is megjelenik, így a Vénusszal együtt már komoly erőt képviselnek az érzelmek előcsalogatásához. Az összes királynő kreatív, erősen pozitív jelentéssel. A hét utolsó öt napján a 3. dekád szűz Merkúrja erősíti a gondolatiságot, de keretekkel be is határolja azt.

A keresztező kardok 10-esnek kedvez az asztrológiai helyzet, mert alaphelyzetben a Mars és a Szaturnusz jelképe. A bakban amúgy is erőben lévő Mars szerephez jut, így mindenképpen számíthattok valamilyen cselekvés, történés elindulására. Megijednetek nem kell, csak határvonal kijelölésről (eddig és ne tovább), vagy egy kellemetlen helyzet felszámolásáról lesz szó.

A felfelé mutató kard égi segítséget vár és kap az erős intuíciók, valamint a kimagasló észbéli adottságok révén. A képen látható nőalak (vagy egy férfi animája) már megszabadult a függőségektől az értelem segítségével. Ez jól hangzik, de vigyázzatok, ne essetek a ló másik oldalára, ne csak az elme erejét használjátok, mert ez minden esetben távolságtartást, hidegséget, örömtelen perceket hoz napjaitokba.

A lap erős gondolatisága miatt a kapcsolatok terén először helyzetfelmérést végezhetsz, utána régi, elfeledett helyzeteket tisztázhatsz a jobb együttműködés érdekében. A közös beszélgetések és a megértés segíti kapcsolatod magasabb üzemmódba kapcsolását.

Ha még tanulsz, akkor a vizsgaidőszak alatt most könnyen és gyorsan teljesíthetsz. Kihasználhatod a lap nyújtotta tanulási vágyat az élet bármely területén. Figyelmed nő, ahol eddig homály volt, ott megjelenik a felismerés. Ebben a mozgékony időszakban munkahelyváltást is bevállalhatsz. A keresztező kardok 10-es utalhat erőszakosságra, tehát ne hagyd magad kibillenteni, ehhez a mentális erőt a kardok királynője biztosítja!

0

Tarot előrejelzés
Kardok X

2016. április 4-10.

Csak általánosságban írok, de a felelősség így is nagy. Nem húzhatlak le, nem ijeszthetlek meg, és sajnos nem is kápráztathatlak el, egyszóval nem befolyásolhatlak. Tájékozódni tudsz, de a személyes vizsgálódáshoz továbbra is el kell menned kártyavetésre.

Mi várható a héten?

Gyökeres lesz a változás, ami nem baj, mert szinte már ellustultunk a sok érmék lap lassúságától. Új szelek fújnak. A jelenlegi kos időszak harmonikus a kardok által képviselt levegő energiával. Belső feszültséget nem fogunk érezni, de a föld és víz elemmel megáldottak legyenek óvatosak, mert számukra nem ez a kedvező időszak.

Hajlamosak leszünk túlvállalni magunkat, amelyre a 10-es szám is determinál, mert az 1-es a meg nem nyilvánult Istent jelenti, amely egy és oszthatatlan egész. A nulla az ürességet szimbolizálja, a 10-es Isten kitágulását az ürességben.

Persze nem árt, ha vetsz a lapra is egy pillantást, és egyből tudod, nem a héten kell megváltanod a világot. A földhöz szögezett ember nem fog egyhamar mozdulni, és a sötét éjszakai égbolt sem ígér sok jót. A férfi és a kardok az áradó erők jang szimbólumai. Tipikus a helyzet: csinálnád, de nem lehet, szeretnéd, de nem engedik. Most értheted meg, hogy a feszítő erők nem tettre, cselekvésre hívnak, hanem elmélkedésre, megértésre, gondolati problémamegoldásra. Láthatod, a földhöz tapasztottság egyértelműen szaturnuszi hatás, amely bekorlátoz!

Légy körültekintő, a Mars hajtana, de a Szaturnusz visszafog! Állj meg, igyekezz mindent átgondolni és megérteni! Ha mégis cselekvésre, tettre szánod el magad, csak tutira menj! Légy résen!

0