Your address will show here +12 34 56 78
Tarot előrejelzés
Kelyhek VIII – (Keresztező lap az Ördög XV)

2022. április 4-10.

Hat ránk a “világ”! Ez így elég felszínes, de kiindulási alapnak megfelel. Hat ránk a média, mindent elhiszünk amit látunk, hallunk, semminek nem járunk utána. Hat a környezetünk emberestül és anélkül, mi is visszahatunk a környezetünkre, a tárgyakat elkészítjük, megtartjuk, kidobjuk, átrendezzük a színpadunkat. Az emberekkel nehezebb a feladat, ámbár őket is beengedjük vagy egyszerűen közéjük születünk, aztán ragaszkodunk hozzájuk, utána elengedjük vagy igyekszünk tőlük megszabadulni. A fejlettséged fogja eldönteni (ami se nem jó, se nem rossz), milyen érzelmeket társítasz a hatásokhoz, mennyire figyelsz arra, hogy ne gázolj bele a másikba, hogy szépen zárj le egy kapcsolatot, sőt továbbra is igyekezz megtartani vele egy építő barátságot.

Mi várható a héten?

A kelyhek 8-as érzelmi útra indít a múltba. 5-ös 3-as tagolása (5 kehely alul, 3 felül) szerint, az 5-ös a szívközpontból szeretne elindulni sugallatai által, azután a 3-as tervezésével folytatná pályáját egészen a 8-as boldogság érzetéig. Az 5-ös 3-as irányultság sosem könnyű, mert már megszoktad az ego irányultságát, nem szívesen adod át az irányítást a megérzéseidnek. Szaturnusz megfeleltetése – jelen esetben kimozdulás a megszokott környezetből – bizonytalanságot mutat, Hold megfeleltetése az elengedés – sokszor vélt – félelmével nehezíti lépteidet.

Az Ördög Plútó megfeleltetése sokakat megingat, mert csak a nehezítést látják, az előnyeit viszont nem ismerik fel. Ilyen előny egy felsőbb erő általi vezetettség, amelynek ha átengeded magad, felkerülsz a képen látható Ördög felfelé mutató kezére. Az Ördög mindig tudatosságra ösztönöz, azt kéri tőled, vedd kezedbe az irányítást, ne a képzeteid, árnyaid uralkodjanak feletted. Ez nehéz munka, de mindenki életében eljön az a pillanat, amikor nagy akarattal el kell magát oldoznia a múlt kötelékeitől és a jövő sóvárgó képeitől.

Az igazi kulcs a 6-os (1+5=6) számmisztikájában van, amikor el kell mozdulnod, mert a hatások kényszerítenek. Hatnod kell másokra, de mindig csak a 6-os asztrális fényét használhatod, senkit nem manipulálhatsz megtévesztő kommunikációval. Éber figyelemmel, megérzéseid maximumra emelésével észre kell venned mások kártékony megszállottságát, amikor uralkodni szeretnének feletted. Az igazi 6-os energetikáját használd, hass, érezz, tervezz, érd el a célod! Mindezt úgy, hogy megőrizd méltóságodat, valamint állandó törekvésedet a haladásod útján. A 6-ost a Vénusz uralja, az ördög lapját jól használva, fejődésed a szerethetőséget célozza.

A kelyhek 8-as jelenthet eltávolodást, de visszatérést is. Mindig a helyzet dönti el az irányt, de az biztos, hogy egy érzelmi blokk feloldásra vár. Ez a lap a bizonyosság arról, hogy az érzelmi blokkok és félelmek mögött mindig ott lappang a megoldás. A lap szeretné veled megértetni a változtatások hasznosságát, még akkor is, ha nehezedre esik. Lásd meg a “jó ” lépéseket, szándékokat, amelyek előrevisznek a vágyott irányba.

A két lap együtt értékes irányba mozdít, a kelyhek 8-as az érzelmeid felvállalását kéri, legyen az elengedés vagy lemondás, az Ördög pedig segít a megerősödésben, igyekszik eljuttatni célodig, természetesen manipulálás nélkül.
0

Tarot előrejelzés
Ördög XV – (Keresztező lap az érmék VIII)


2022. január 3-9.


A nagyarkánumok főlapként nyomatékos időszakot jelölnek. A nagyarkánum számozása szerint lehet földi, égi vagy megérkezett. Az Ördög égi besorolása növeli fontosságát. Lehet a lapokról jót és rosszat írni, de fölösleges, mivel a jó és rossz felosztás semmilyen tartalommal nem bír, csak egyéni hozzáállás kérdése. Az Ördög se nem jó, se nem rossz, de az biztos, hogy segít neked meglátni eddig észrevétlen tartalmakat. A jó nem késztet senkit cselekvésre, ezért minősülhet éppenséggel rossznak. A rossz hatására kipattansz székedből, és teszed a dolgodat, mert feladatod van. Tehát nyugodtan mondhatjuk a rosszat jónak, mert segít az elakadt helyzetekben. Ennek szellemében beszélek róla, függetlenül jótól, rossztól.


Mi várható a héten?


A bak 2. dekádjában (bika) járva a Szaturnusz és a Vénusz kap szerepet. A lap Plútó megfeleltetése képessé tesz téged nagy átalakulásokra. Képes leszel átrendezni életedet, most elbírsz eddig megoldhatatlannak tűnő feladatokkal is. A képen látható alakok (Ádám és Éva) összeláncolása párkapcsolati témákra irányítja a figyelmet. Természetesen az Ördög kiutat mutató keze a nő fölött látható, utalva ezzel a nők megtartó, ősi erejére (Vénusz). 6-os (Vénusz uralta szám) megfeleltetése a szellemi törekvéseket, valamint azokat az érzelmi hatásokat mutatja, amelyeket kapsz másoktól, és adsz másoknak. Egy biztos, hogy a hatásokkal történő érzékenyítés tökéletes tanulást kínál minden résztvevőnek.


Az érmék 8-as figyel a részletekre, a minőségre, valamint arra, hogy szeresd, amit csinálsz. A 8-as szám érzelmi minősége az érmék sorozatnál az anyagra figyel, tökéletest szeretne létrehozni. Minden, valamit teremteni akaró tevékenységnél a lehető legjobb lap, kitartást és folyamatos munkalehetőséget biztosít. Árnyoldala lehet a kényszeresség, amikor biztonságérzeted eléréséhez állandóan dolgozni kényszerülsz. Asztrológiai megfeleltetése Merkúr a 3. házban, ahol az univerzumot tanuljuk apró lépésekben, hisz tanulás nélkül semmi sem megy.


Az Ördög legfontosabb feladata az érzelmekkel való bánás úgy, hogy lehetőleg ne használja a manipulációt fegyverként. Az rendben van, hogy bizonyos önzés kell az életben maradáshoz, de a manipuláció legtöbbször karmacsírát létrehozó, érdek alapú működés. Az érdek haszonleső motiváció, amikor mások kárára teszel vagy kívánsz valamit. A kártya sötét háttere ne ijesszen meg téged, hiszen már te is tudod, hogy az igazi, nagy dolgok (tobozmirigy aktivitás, melatonin-termelés, álomvilág) fényszegény időszakban születnek. Az Ördög negatív viselkedést csak akkor vált ki, ha félsz, haragszol, vagy nem látsz át valamit.


Az érmék 8-as nagy erőssége a figyelem hosszú időn keresztül való fenntartása. Igazán a kártya arra kér, hogy tedd a dolgod, haladj, érj a teendőid végére. A rutin lehet jó, de legtöbbször elakaszt. Tanulj új dolgokat is, láss rá a világra.


Az Ördög magas tudást szerezve teszi a dolgát, néha egyenget, máskor akadályoz, de hidd el, a cél mindig az istenemberré válás, amely nem megy csiszolás nélkül. Az érmék 8-as jövőorientáltsága utat mutat, fegyelmet, figyelmet, az élet szeretetét adja neked.
0

Tarot előrejelzés
Ördög XV- (Keresztező lap a kardok lovagja)

2021. augusztus 23-29.


A hűség szavunk pozitívnak tűnik, de hidd el, éppen úgy duális, mint sok más szó. Bármilyen negatív dologhoz, eszméhez, tévképzethez lehetsz hűséges, de ez távolról sem jelenti azt, hogy “igazad” van. A párkapcsolatoknál szinte a legfőbb kritériumnak tartják, de ott a szereteté, a megbecsülésé és a szövetségé a főszerep. A hűtlenség többnyire csak reakció a szeretetlenségre, a kapcsolat gazdasági intézménnyé válására. Kitartani is jóban-rosszban kell, amelybe bármilyen negatív történés beletartozik.


Mi várható a héten?


A szűz elején a Merkúré a varázspálca, amely mindjárt segít nekünk az Ördög ezer arcából kiválasztani a szellemiség dominanciáját. A hét mottója lehetne, a rálátás mindenek felett. Az Ördög égi nagyarkánum, nem az a célja, hogy elveszejtsen bárkit, hanem éppen ellenkezőleg, szeretné, hogy érts, láss magad körül mindent és mindenkit. Ő a nagy csiszolókorong, aki igyekszik mindenkiről a felesleget leválasztani. Plútó asztrológiai megfeleltetése változtatásra késztet még akkor is, ha kivárásra játszol. Aminek mennie kell, viszi, nem érdekli, mit szólsz hozzá. A nagyszerű a dologban az, hogy felkínál a (látszólagos) veszteség helyett valami “jobbat”, a lényeg annyi, vedd észre!


A keresztező kardok lovagja illeszkedik az égbolthoz, mert levegőssége a szellemi hozzáállást (Merkúr) favorizálja. Az más kérdés, hogy olyan nagy elánnal igyekszik mindent megoldani, amelynek sokszor megakadás a vége. A lovag balra, a múlt felé vágtat, ebből arra következtethetünk, hogy az ok egy régi történet, vagy a megoldás a múltban található. Természetesen nem kell visszautaznunk a múltba, a múlt történését kell megvizsgálnunk a jelenben. Tenni csak a jelenben tudunk, hiszen örök most van, a múlt csak lenyomatként létezik.


Az Ördög jelentései közül fontos lehet most a tudati ráhatás, amikor valakit saját érdekében túlzásokkal befolyásolunk. Persze az is lehet, hogy igyekszünk másokat önös célok miatt manipulálni. A héten elengedhetetlen az önvizsgálat, ahol az első kérdés az, hogy önző vagy önzetlen a hozzáállásom. Tudok-e olyat tenni, amely mindenkinek a hasznára válik? Képes vagyok-e tiszta tudattal, és érdek nélküli szeretettel beavatkozni saját életembe? Égi Ördögként segítek másokat még akkor is, amikor nincs kedvem hozzá? A földi pusztító minőség nem játszik, mert a lap az asztrális dimenzió szülötte.


Érdemes pozitív hozzáállással megközelítenünk Őt, mert a látszat ellenére a fejlődésünk a cél az Ördög számára. Kicsikar valamit, ha kell, kivet a fotelből, ha tenni kéne valamit, vagyis azért tartjuk rombolónak, mert lusták vagyunk, és nem szeretnénk tenni semmit még magunkért sem.


Ketten együtt képesek bármit megoldani, lendületük energiája átrepít téged a problémákon, ha van benned szándék a haladásra, a jobbításra. Felültetnek az energiákra és segítenek a megértésben, a rálátásban, a cselekvésben!
0

Tarot előrejelzés
Ördög XV – (Keresztező lap a kardok ásza)

2020. szeptember 21-27.

Az ördögi kijelentés annyit jelent, hogy valamit nem látsz át, nem értesz meg. Az érzéseid szintén érintettek, amelyek sejtelmesek, még nem épültek be a tudatba a megértés szintjén. Az “ördögi” magában hordoz egy ismeretlentől való félelmet, amiről úgy gondolod, hogy nem jössz jól ki belőle, ha kapcsolatba kerülsz vele. Az Ördög egyoldalú vizsgálata nem visz sehová, neki is jogos a létezése, általa kerülnek látószögedbe eddig fel nem merülő kérdések és ködös tartalmak.

Mi várható a héten?

Az Ördög nagyarkánuma a kardok ász keresztezésével a téged ért érzelmek feldolgozását jelentik a tudatod által. Sosem egyszerű, de manapság különösen nehéz vállalkozás jól átlátni érzelmeink garmadáját. Az ördög a káprázattal manipulál, de csak addig, amíg fejlettségi szinted nem teszi lehetővé a rálátást. Hívhatjuk őt küszöbőrnek, mert gyorsabb haladásra ösztönöz, így segítve téged át életed vizsgáin.

Az Ördög elfogadtatja veled sötét oldaladat, amely a félelmek feloldásához vezet, és megértésük által energiához juttat. Értened kell a duális működést, semmi sem lehet csak jó vagy csak rossz, mindkettőnek léteznie kell!

Természetesen jelent ösztönöket, tudattalan tartalmakat, valamint a tudatalatti tárházát. Egy olyan tudástár, amely hozzáférhetővé válhat bizonyos helyzetekben, ilyen lehet például egy menekülési ösztön a túlélésért. Számmisztikája 1+5=6, érzések általi hatásokat jelent, amelyeket igyekszünk a megértés útjára terelni. Egy rosszkedv, egy elkeseredettség nem a világ vége, örülj neki, mert pont a kilábalás energiáit fogja életre kelteni benned. Ilyen olvasatban az Ördög lapja éppen a túlélés orvosságát szállítja neked!

A kardok ásza nem más, mint a szellemi világosság, amikor igyekszel mindent megérteni, a helyére rakni. Határozottságot kér tőled, még akkor is, ha az Ördög plútói sötétségéről van szó. Segít kiállni a próbákat, mert a kardok sorozat csúcsaként képes nélkülözni az érzelmeket, képes tiszta logikával és szellemi emelkedettséggel átlátni az ördögi praktikákon.

A két lap együtt sok kérdésre ösztönözhet. Érdemes megtudnod, hogy elakadásodnak mi az oka. Miért a külvilágot tartod ludasnak minden elakadásodért, pedig már megtanultad, hogy a külvilág csak téged tükröz. Ha tükör a túlvilág, akkor miért nem magadon (gondolatok, félreértelmezés) változtatsz? A héten megkaphatod kérdéseidre a választ!

0

Tarot előrejelzés
Ördög XV – (Keresztező lap a Világ XXI)

2018. április 2-8.

A rossz relatív értelmezése magasabb filozófiával közelítve semleges, ugyanazon minőségcsoport egyik pólusa. Párja a jó, amely csak fizikai szinten célértékű, más nézőpontból energiája csökkent, mert nem sarkall nagyobb teljesítményre, és inkább kényelmessé tesz. A rossz előremutató, mert kénytelen vagy tenni, cselekedni, hogy változtass negatív helyzeteden.

Mi várható a héten?

Az Ördög energiáit nagymértékben visszafogja a Világ. A kos Mars ura cselekvésre késztet téged, a Nap mint a 2. dekád ura segít feldolgozni, megértetni veled a történteket, sőt terveket szőve indulhatsz tovább. Energiád olyan, mintha nem akarna kifogyni, de az Ördög alacsony etikája kívánni valót hagy maga után. Hajlamosíthat érdeked szerinti cselekvésre erkölcsi helyzetek felmérése nélkül, vagyis senkit sem veszel figyelembe, átgázolsz másokon.

Szerencsére a Világ, mint a megérkezés lapja ezt nem engedheti, mindig felülvizsgálatot kér tőled. Elég tudatosítanod, hogy helyzetedért felelős vagy. Az Ördög azt az erőt jelképezi, amit le kell győznöd, hogy érzelmeidben megerősödve haladhass utadon. Többnyire csendes óráidban lep meg, amikor elméd elkápráztat és a káprázatot valóságnak véled.

Számmisztika szerint hatásokban lesz részed bőven, de a keresztező tompítása működik, és csak negatív érzések formájában jelentkezik nálad. Persze pillanatnyi lelkiállapotodtól függ, mennyi hitelt adsz ezeknek. Sokszor csak harag van a lelkedben, amelyet nem kell feltétlenül kifejezésre juttatnod. Ha a töltést kiveszed, csak az energia marad, amelyet bármire felhasználhatsz.

Asztrológiai megfelelők a Plútó (Ördög) és a Jupiter (Világ). A keresztező magasabb dimenziók üzenetét közvetítheti, de csak akkor, ha irányultságod erre hajlamosít. A Világ segít téged teljességed érzetében, még a főlap negatív árnyaltsága ellenére is.

Csak magadra számíthatsz! Félreértelmezhetsz sok mindent, mégis bízz magadban! Ha sikerül uralni érzéseidet a Világ lapjának energiáival, akkor munkás, mindent tisztázó hétre számíthatsz.

0

Tarot előrejelzés
Ördög XV – (Keresztező lap a kardok VII)

2018. január 29. – február 4.

Csak feladatok vannak és ezek személyes sorsunkon keresztül nyilvánulnak meg. A heti tarot lapjai energiákat, elveket, elvűségeket vetítenek elénk, amelyek ugyan a sorsot nem módosítják, de árnyalják hozzáállásunkat, érzeteinket és az életünkbe beengedett hatásokat.

Mi várható a héten?

A Szaturnusz és Uránusz mellé a hét közepétől beköszön a vízöntő második dekádjának ura, az ikrek Merkúr. Az Ördög asztrológiai megfeleltetése a Plútó árnyoldala, amely elemi ösztöneidet mutatja, de lehet a lehullott Esthajnalcsillag (Vénusz) negatív jelentéstartalma is. Ilyenkor érzéseid nem mutatkoznak tisztán, félelmekkel, kusza vágyakkal keverednek. Árnyoldal lehet még a maradás egy amúgy halálraítélt kapcsolatban.

A keresztező lap nem sokat segít a helyzeten, behozza a képletbe a Merkúr árnyoldalát, amely nem az őszinteség bajnoka. Felnyitja a szemed, kéri, nézz körül, mert valaki nem túl őszinte hozzád. Úgy vélem, ez nem lehet újdonság, valószínűleg már régóta érzed ezt a magatartást.

Az Ördög mindettől függetlenül része az életnek, és erős energiáinak köszönheted, hogy felállsz, továbbmész, és ha kell, akár hajadnál fogva kihúzod magad a bajokból vagy kilátástalannak látszó helyzetedből. Kommunikáld helyzetedet, így környezeted békén hagy, megért, és az esetek nagy többségében komoly segítséget kaphatsz általuk. Vállald föl magad, még vesztettnek látszó helyzeteket is tisztázhatsz.

A számmisztika szerint a 6-os és a 7-es érdekelt. A 7-es a Szaturnusz elsőbbségét hozza, vagyis nem kerülheted el a válaszokat a sors bolygójának kérdéseire. Visszakérdez, szembesít, felelevenít, visszarángat a valóságba. Újra rájössz, mi a dolgod, ott kell jól teljesítened, ahol épp vagy. A 6-os sokszor hatékonnyá tesz, képessé válsz az elengedésre és a hatások általi tanulásra.

Én arra biztatlak, légy türelmes, most cselekvés helyett jobb a várakozás, mert a tettek kimenetelét nem befolyásolhatod. Figyelj, tanulj, tisztítsd magad, hogy újult erővel mehess majd tovább!

0

Tarot előrejelzés
Kardok IV – (Keresztező lap az Ördög XV)

2017. június 26. – július 2.

Megosztom újra veled az úgynevezett rossz lapokról szóló véleményemet. Örülj a “rossznak”, mert csak az képes előrevinni, fejleszteni, magasságokba repíteni téged. A lubickolás, semmittevés, hiába tűnik vonzónak, sehova sem visz, de arra pontosan elég, hogy lekésd az egész életedet!

Mi várható a héten?

A rák jegyében igen erős a Hold hatás főleg az első dekádban. A hét első hat napjának domináló érzelmeit a két húzott lap igencsak elviszi a mentális síkra. Főleg az elmét dominálják, persze a Hold érzelmei a félelmet is aláteszik. A hét vége felé már erősödsz, és átlátsz a káprázaton, nehezítéseken, mert a második dekád skorpió Marsa elegendő energiát és kitartást ad neked.

A lap asztrológiai egyezése a Szaturnusz az 5. vagy 6. házban. Tudjátok, rossz lap nincs, csak haladni kell a feladatok tengerében, amelyek téged emelnek, valamint isteni központodhoz közelítenek. A  4-es alapvető számmisztikai jelentése a változás. Változnod könnyű lesz, hisz volt két heted töltekezni a Csillag nem mindennapi energiáival. Igaz, hogy a Szaturnuszt a karma bolygójának tartják, de kiszámítható, logikus, mentes minden mesterkedéstől.

Akadályoztatást az 5-ös ház (elképzelések, vágyak, művészi képességek, örömök, gyerekek, szexualitás) és a 6-os ház (betegségek, munka, szellemi fejlődés) életterületeinél érezhetsz. Ha erősen figyelsz befelé, fegyelmezett vagy, akkor kivédheted a keresztező nehezítéseit, a káprázatot és félrevezetést. Az Ördög csak látványra félelemkeltő, ha a tanítást is észreveszed, megpróbálsz nem ítélni, nem hárítani, és megtanulod tudatoddal kontrollálni támadott elmédet.

A kardok sorozat főleg a gondolatokról szól, most a csend megtanulása van soron. A csendre, valamint az általa kapott időre is szükséged lesz, mert könnyebben megérthetsz dolgokat és időt nyersz a tervezésre. Mutat egyfajta kiszakadást, így tisztázhatsz helyzeteket a kényszerű pihenésben. Persze az Ördög nem fog helyzeteden könnyíteni, de ne félj, tudd, csak az eltökéltségedet, véleményeidet vizsgáztatják.

A négyes mindig a valóság szintjeit mutatja, tehát könnyen szervezhetsz, ellensúlyozhat, igazíthatsz bármelyik síkon (természetesen itt a téridőben). A kardokkal könnyen elvághatod a keresztező lap kísértését. A lap felhívás arra, hogy keresd meg életed gyenge, eddig elhanyagolt pontjait, és változtass végre.

Ennél kedvezőbb időszakot el sem képzelhetsz a megtervezésre, előkészítésre. A kardok sorozat józansága veled lesz. Dobd el magadtól a betokosodott, megrögzött problémákat, és tiszta elméddel űzd el az ördögi furfangokat, álságos sugallatokat. Már sokszor a gondolati szándék is elég a “jó” megvalósulásához.

0

Tarot előrejelzés
Ördög XV – (Keresztező lap a kelyhek apródja)

2017. január 30. – február 5.

Fontos tisztázni a negatívnak tűnő nagyarkánumok kapcsán, hogy rossz lap nincs, rossz helyzet sincs, csak segítség van, hogy lássuk melyik fronton kell támadásra számítanunk. Súgnak, hogy milyen védekezési stratégiát használjunk.

Mi várható a héten?

A hét második napjától a vízöntő második dekádjában számítani kell az ikrek Merkúr mentális hatásával. Az Ördög nagyarkánum a Plútó befolyásolásának kifejezője, sokszor jelent sötét erőt, amely megfeleltethető Lucifernek vagy akár Júdásnak is. Kifejezi hasadtságunkat, duális világunkat, mint a manipuláció és káprázat színterét. Mindenképpen összpontosításodra, figyelmedre lesz szükség az egész héten.

A 15-ös számmisztikailag 1-esként az egységet mutatja, ahol az 5-ös központi számként az asztrális síkot és az érzések világát jeleníti meg. Összeadva 6-osként (hatás) biztosan megbontja az egységet. A bontás helyét a keresztező lap kelyhek sorozata is jelöli, amely szintén az emóciók szintje. Valószínűleg itt számíthatsz támadásra, ha hiszel a káprázatnak, a csalásnak.

A képen a megbomlást látjuk, az ember is kettéválik, de a karmikus láncolat továbbra is összeköti őket a földi dráma színpadán. Az ördög szarvainál látható démoni pentagramma (lefelé, az anyagba mutat) mindenre képessé teszi a bennünk küszöbőrként működő elmét és könyvtárát az egót. Ne feledd minden rólad szól, ne kifelé, hanem befelé figyelj! Kívül csak káprázat, azonosulás és hárítás vár. Ha befelé nézel az elméd is képes ördögként kábítani, hárítani.

Kapcsolatok terén most józan észre van szükséged, mert kísértések szenvedélyekké válhatnak, az ördögi bűbáj elandalíthat. Utalhat a lap arra is, hogy túl nagy a függőség. Jót is ígérhet a kártya, felhívja figyelmedet arra, hogy ha tudatosulsz, véget vethetsz függésednek, és újra szabad lehetsz.

0