A TÁLTOSSÁG, A HIT ÉS AZ ŐSISÉG

A TÁLTOSSÁG, A HIT ÉS AZ ŐSISÉG

 A táltosság, a hit és az ősiség

Természetesen csak gondolatokat írok a teljesség igénye nélkül. Biztos van teljesség, de nem hiszem, hogy égi segítség nélkül bárki is rálátna. Viszont ha valaki égi segítséget említ, hitetlenkedéssel és azonnali kirekesztéssel találja magát szemben. Sok nevet említhetnék, akiket szívesen hallgattam, olvastam, hittem, de szomorú, hogy a legtöbbször ők is szembemennek egymással. Persze ezzel sincs baj, csak sokszor ezek a nézeteltérések átváltanak gyűlölködésbe, a másik szapulásába. (El kell fogadnunk, ilyen a világ, és azt is, mi tettük ilyenné. Valószínűleg erre van szükségünk a gyorsabb haladáshoz.) A magyar ősvallások az egyéni útra és felelősségre építettek. A magyar vagy akármilyen (pl. dél-amerikai) táltosság nem mindig volt látható, volt rejteki is, és valószínűleg ma is az (vagyis ebben a téridőben érzékszerveinkkel nem racionalizálható). El kéne felejtened végre, hogy nem csak az létezik, amit látsz!

Büün vallásunk – a kilenc bűvölet vallása – ősiségét illetően is nagy a szórás, vannak, akik akár több tízezer évről beszélnek. A lényeg, hogy büün vallásunk mindig az egyén szabadságát védte és hangsúlyozta, így érthetően nem volt megfelelő egy hierarchikus állam (nevezzük akárhogy) berendezkedésének.  Hamar háttérbe szorult a felülről irányított vallásokkal (zoroasztrizmus, zarathuszrizmus, manicheizmus, szeredásság stb.) szemben, és itt nem az isteni irányítottságra gondolok. Ez a magyar ősvallás a világot állandó változásban és mozgásban lévő energiaként képzeli el, amely energiaformákként megjelenik, alakot ölt és nem veszik el.

Az ősistenség vagy első isten neve Tengrit, Yotengrit vagy Tengri. Egyértelműen megjelenik benne tenger szavunk, amely a végtelenséget szimbolizálja, tengernyiként viszont sokat jelent. Két duális istene Ukkó (istenasszony) és Gönüz (férfiisten).

A táltosok tevékenységéből legtöbbet a néphagyomány őrzött meg a Rábaközben. Kiszely István írja: „a sámánizmusnak nincs köze a táltossághoz, mert nem rendelkezik egységes ideológiával, nincs teológiája…  őseinknek a természettudományokban járatos, tudós, gyógyító papjaik – táltosaik – voltak. A táltoshoz hozzátartozik a tudás, a másikról való gondoskodás (gyógyítás), a természetfölötti erők (gyógyfüvek, sugárzások stb.) felismerése és használata. A gyógyítást végző tudós és a varázslatot űzni akaró sámán között óriási a különbség.” Aki többet szeretne tudni táltosainkról és ősvallásunkról, olvassa el Máté Imre Yotengrit című könyvét.

Vissza a bloghoz